您好,欢迎来到浙江幸运彩票塑业有限公司网站!

公司简介 | 联系我们

全国咨询服务热线:

4008-233-233

栏目导航
幸运彩票
联系我们
电话:4008-233-233
传真:0755-2333333
邮箱:
地址:深圳市光明新区高新产业园光电北路968号金新农大厦
当前位置:主页 > 幸运彩票 >
了解并澄清Duong Quang的田野调查文件中不正确的矛盾*
浏览: 发布日期:2019-09-24

我们国家的历史学家明确指出,海阿普-卢贾-泰阳-普固(Ngu村)的土地是Tran Steam的祖先以及Tran Ly,Tran Thua和Tran国王的后代居住和居住的地方。当他迷路时,他被带回了泰国郎廷古墓。也没有任何国家历史的记录或Tran Thi和Tran Ly的兄弟的正式历史记录,他们住在Tips村(Ung Mao),Meo村-Huong Tinh Cuong和Mieu村。属于泰平省东洪区东广公社。

研讨会的看法。


杨广州先生也许是第一位提出这一问题的实地文件的人。但是,不管他的资料是否准确,如阮平先生(泰平文化,体育和旅游局前局长)所说:(周先生经常在他的文章中写道:Duong Quang Chau(又名Ty)或更少)...


作为多次与Duong Quang合作的人,他收集并研究了泰平农村地区的田野调查资源,因此我对他的“或多或少”非常了解。杨在外地给了他文件。


我仍然保留着10篇有关陈氏王朝和与Duong Quang陈氏王朝相关的最受欢迎的皇家殿下文章的手稿。Duong Quang Chau仍在世,这份手稿已提交泰国文化,信息和体育部编辑。但新闻部的编辑“放弃了”;他们无法编辑,因为该手稿中的文件大部分是现场材料,并且对科学研究的说服力也不高。仔细阅读非常矛盾,重叠的材料,尤其是没有任何学术文件的材料;甚至没有能力提供可发现的证据作为基础的研究,如墓志铭,家谱,神说服研究人员,读者,Duong Quang Chau宣布。

历史学家邓鸿介绍了他的演讲。


歌曲“ Land and Tinh Cuong”-富兰(Phu Tran)的职业生涯中的隆雄-作者Duong Quang Chau-Pham Hoa被印刷在《泰国与Tran Dynasty的职业》中。这是她参加年会的上一篇文章。 1986年,但后来泰平文化与信息部重新出版了该年鉴,两位作家范华和广州扬在2001年进行了编辑和再版。他发表了Duong Quang的文章。 Pham Hoa是Thai Binh文化,体育和旅游学系的研究员。Pham Hoa先生补充说,并将其印刷在上述书籍中,以感谢Duong Quang Chau与文化和信息部历史与信息部多年来的热情研究合作。 。本质上,文章“ Land and Tinh Cuong-Long Hung按照Tran的职业生涯”的内容 -(Sđd)取自“材料三”-(第3课)-Duong Guangzhou手稿10篇文章。手稿的文件3分为2部分。但是,这第三份文档是由Duong Quang专门在1995年在Thai Binh举办的“ Tran Thu Do与Thai Binh”研讨会上从“ Tran Thu Do到Thai Binh”的内容进一步扩展的。 


值得注意的是,在1986年于泰平举行的研讨会上,Duong Quang Chau先生发表了题为“从泰国土地,陈氏家族建立了事业”的演讲论文-在翁茂村(Tip)的陈氏港口没有提及作者-丰拉时至今日,Tran Kinh并没有因为生下三个孩子Tran Steam,Tran Qua和Tran M而获得荣誉。没有看到Tran Thu Do,Tran An Quoc和Tran An Ha这两个角色吗?即使是Nom诗,后来有人用它来证明Tran码头地区(即今天的Phuong La-Xuan La-Thai Phuong公社的土地)的重要地位。Duong Quang Chau先生在2000年3月28日撰写的“文档3”的手稿中写道:An Ha Vuong写道Tran An Ha是Tran Thu Do的兄弟(也许不对);现在,随着年龄的增长,他正在认真考虑,他一定是陈四度的父亲或叔叔……” 但他或她最初出生于陈泉儿子的陈泉村码头。Specific Man是Tran先生的弟弟……(文件3第2页)-2000年3月28日。


但是,当编辑该文章以重印《泰国人的职业生涯》(2001年)时,尚不清楚Duong Quang Chau先生或Pham Hoa先生是否将Tran An Quoc-Tran An Ha等同于一个人。数据的来源不一致,一个冲突重叠在一起,缺乏基础科学,这也很容易理解,因为Chau的文件都在20世纪至21世纪在倾听人们的声音。必须基于确定Tran历史准确性的历史文献或有价值的文献。 


也有文章说他本人并不一致,因为他在1994年与Thai Binh举行的Tran Thu Do会议上首次宣布了Tran的位置,而他的父亲Tran Thu Do的父亲是Tran Hoang Nghi。他在这篇文章中说:TrầnKinh的儿子TrầnSteam出生于TrầnHoàngNghị和TrầnLý,但在2001年重印版中发表的文章中,DươngQuảngChâu和PhạmHóa认为TrầnHoàng Nghi是Tran Steam的弟弟,出生于Tran ThuDo。即使写关于郎米乌(Lang Mieu)的公屋,周先生也无法与学生Dang Dinh Tap(Truc Noi公社的前任负责人)用27页厚的汉字写成的“字典村”文字联系起来。兔年,阮朝,开定王八年(1923年8月)。因此,Duong Guangzhou先生和Pham Hoa先生将Tran An Quoc和Tran An Ha合并为一个人。实际上,根据文件:墓志铭“ Mieu Lang Bi Ky”和“字典村”的其他一些文件清楚地表明,在Mieu村中崇拜的Hoang神的夫妻是Ly An Ha(不是Tran An Ha)和他的妻子Dam Chieu Trinh(她是Dam Thoi Phung将军的女儿和Queen Thi Queen的妹妹,Ly Cao Tong国王的妻子)。 


Có điều khó hiểu là ngay ở văn bản điều tra của Hội khảo cứu phong tục thôn Quán Miễu năm 1938 do Viện Đông bắc cổ thời thuộc Pháp có xác nhận đóng dấu của lý trưởng xã Trực Nội là cụ Vũ Tiến Nhạ (người làng Quán); đều có ghi rất rõ: Vị thần được thờ là Lý An Hạ (An Hạ Vương): "Ngài là con "cháu" vua triều Lý, kết hôn cùng người họ Đàm ở thôn Quán…"


但是不明白为什么有些研究人员在Mieu村读书时同意Duong Guangzhou先生的意见,并说这个神是Tran An Ha,而不是Ly An Ha?Duong Quang的田野调查工作很明确:在1986年会议记录集“ Tran Thu Do人与事业”中,Duong Quang Chau先生在他的“ Tran Thu”中写道拥有泰平学位”的段落:Tran Steam出生于Tran Ly和Tran Hoang Nghi(同上-第28页)。


但是在1995年的“泰王朝与王朝”会议(1986年)的议事过程中-直到2001年,作了补充和重印,两位作者Duong Guangzhou和Pham Hoa写道:“土地与人民Tinh Cuong-隆朝事业中的隆雄(第88页)写道:“弟弟Tran Steam Tran Qua出生于Tran Hoang Nghi(同上)。


在Duong Quang Chau先生发表的文章或手稿中,提到了Tran Hoang Nghi这个角色,他开垦并建立了一个小村庄,在Tran(本茂)地区(现在是泰国Phuong公社Phuong La村)开辟了一个市场。但是,Tran Hoang Nghi返回Tran镇是真的吗?他是泰国Tran Thu Do的父亲吗?特别是那里有真正的码头吗?还是这只是Tan Hoa和Tips(Phuong La)的村民都称Canh Ben为一条河码头?周杰伦的田野纪录片说,如果真人物Tran Hoang Nghi说:“ Tran Hoang Nghi有4个妻子”!那么,这位Tran Hoang Nghi先生的哪个妻子生了Tran Thu Do?”


目前,在小拉河岸附近的宣拉村中,寺庙的古老基础(寺庙被毁)以前曾供奉过皇帝(四场雷暴之一):戴旺镇的Hoang Ba Ben Suc。 -目前在宣拉公社里敬拜这个神。根据实际调查,宣拉村的老人分别是洪文公社的范文宝先生,范文清先生和陈光党,陈文茂,陈文才,陈光鹏等老人。泰丰说:到目前为止,有一条小河发源于奈桥河(奈桥河源自支流,该支流从Dao Thanh水闸(Cong Hoa公社)流经Hoa Tien公社Me村,然后穿过赖桥(Lien Hiep公社);当经过赖桥约500m时,这条河将溪流分开,并流经泰洪公社,滑过轩拉村的边缘,然后滑过江场(毗邻轩拉村)然后是蓬拉村);河流靠近Cho的Tips村庄(Phuong La),然后沿着Phuong La村庄的边缘流经Tien Bridge(那里曾经是石碑)Thach Kieu Bi Ky“)-创建于1830年-现在是石碑供居住过去,老人唱着这首歌:膝盖丰满,脚像杜桥(指昂毛村(Tung)的南部边界。小河继续流经码头,河对岸是通往东高小村庄,洪安公社或向上的道路,然后到达丹村-Dien市场(Minh Tan公社)的道路,从河码头流经Du桥到达Diem桥(Minh Tan公社)。它流经Loc Tho(Doc Lap镇)的田野,然后流到Diem桥(Minh Hong镇),流到Phu Hau码头的河口,后者随后排泄了Minh Tan水闸(Minh Tan镇)以从红河中取水。脆性 上面的g条河流从杜桥到泰丰公社再到迪恩桥,分为2个分支,一个分支穿过Minh Hong,然后流入上述的Phu Hau轮渡。第二个分支流经Nai桥(Doc Lap的Long Nai村-洪河公社),然后流向Minh Tan水闸(Minh Tan公社),并流向红河。反之亦然,从红河经Minh Tan水闸,河经上述公社带水。


在Ben wing地区(现在在Thai Phuong公社的Tan Hoa村)了解现实,与老人会面:Tran Quang(Van)Dang先生(85岁),第4代分支机构的负责人,第6代人-属于Tran家族Tran Van Sen先生在Phuong La提普村的房子和来自Tan Hoa村的72岁的Tran Van Mao先生说:“我们的祖先一直住在Tip村(Phuong La),直到现在8-9代(按计算)直到当堂爷爷的时候,我还没有看到老人沿袭Tran码头的名字,而只是看到Ben在Ung Mao村(今天的提示-Phuong La)中的位置。一条小河沿着Phuong La村的边缘流淌在Ben河的另一边是与洪安公社的Dong Gao村相邻的田地,以前靠近Ben村,村民们建造了一个大井来取水供人们生活和服务。在寺庙,佛塔,寺庙的节日和神社。警方已河水码头村民的生活正常,下班回来洗。在本旁边,有一个湖(现在该湖仍与流经村庄的河流相连)。湖边是Duc Thanh Tran神庙;村民简称为特兰寺。这座寺庙有3座木屋,但在上个世纪70年代,这座寺庙被拆除。这是该村一些家庭的住所。


因为有一个水码头,所以它就在河边,并且在Tips的边缘-Phuong La村;因此村里的人称此地区为“ Canh Ben”。

全国服务热线:
4008-233-233

Copyright @ 2011-2019 浙江幸运彩票塑业有限公司 All Rights Reserved.
电话:4008-233-233传真:0755-2333333
地址:深圳市光明新区高新产业园光电北路968号金新农大厦
琼ICP备36157859号 网站地图 百度地图